TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 74 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $פטורה33.2833.28
-0.12
-0.21
0.70
רוטשילד 1D 206.521/10/21
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $פטורה33.2833.28
-0.12
-0.21
0.70
רוטשילד 1D 206.521/10/21
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $פטורה33.2833.28
-0.12
-0.21
0.70
רוטשילד 1D 206.521/10/21
אדמונד דה-רוטשילד 90/10 - נקובה $פטורה33.2833.28
-0.12
-0.21
0.70
רוטשילד 1D 206.521/10/21
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"לפטורה27.4927.49
-0.11
-0.29
-0.47
איביאי 0D 201.221/10/21
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"לפטורה27.4927.49
-0.11
-0.29
-0.47
איביאי 0D 201.221/10/21
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"לפטורה27.4927.49
-0.11
-0.29
-0.47
איביאי 0D 201.221/10/21
אי.בי.אי אג"ח דולר חו"לפטורה27.4927.49
-0.11
-0.29
-0.47
איביאי 0D 201.221/10/21
אי.בי.אי אגח $בינלאומיפטורה95.7295.72
-0.17
-0.93
-0.21
איביאי 0D 1122.621/10/21
אי.בי.אי אגח $בינלאומיפטורה95.7295.72
-0.17
-0.93
-0.21
איביאי 0D 1122.621/10/21
אי.בי.אי אגח $בינלאומיפטורה95.7295.72
-0.17
-0.93
-0.21
איביאי 0D 1122.621/10/21
אי.בי.אי אגח $בינלאומיפטורה95.7295.72
-0.17
-0.93
-0.21
איביאי 0D 1122.621/10/21
איילון ממשלתי ישראלי דולריתפטורה126.08126.08
-0.18
-0.43
0.72
איילון 0D 106.621/10/21
איילון ממשלתי ישראלי דולריתפטורה126.08126.08
-0.18
-0.43
0.72
איילון 0D 106.621/10/21
איילון ממשלתי ישראלי דולריתפטורה126.08126.08
-0.18
-0.43
0.72
איילון 0D 106.621/10/21
איילון ממשלתי ישראלי דולריתפטורה126.08126.08
-0.18
-0.43
0.72
איילון 0D 106.621/10/21
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $פטורה135.50135.50
-0.10
-0.50
-0.30
אלטשולר - שחם 0D 102.521/10/21
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $פטורה135.50135.50
-0.10
-0.50
-0.30
אלטשולר - שחם 0D 102.521/10/21
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $פטורה135.50135.50
-0.10
-0.50
-0.30
אלטשולר - שחם 0D 102.521/10/21
אלטשולר שחם אגח גלובלי נקובה $פטורה135.50135.50
-0.10
-0.50
-0.30
אלטשולר - שחם 0D 102.521/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.16126.16
-
-0.02
-0.09
אקסלנס 0D 529.121/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.16126.16
-
-0.02
-0.09
אקסלנס 0D 529.121/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.16126.16
-
-0.02
-0.09
אקסלנס 0D 529.121/10/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.16126.16
-
-0.02
-0.09
אקסלנס 0D 529.121/10/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.50231.50
-0.19
-1.14
-1.81
אקסלנס 0D 135.721/10/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.50231.50
-0.19
-1.14
-1.81
אקסלנס 0D 135.721/10/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.50231.50
-0.19
-1.14
-1.81
אקסלנס 0D 135.721/10/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה231.50231.50
-0.19
-1.14
-1.81
אקסלנס 0D 135.721/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.97100.97
-0.16
-0.21
1.86
אקסלנס 1D 231.921/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.97100.97
-0.16
-0.21
1.86
אקסלנס 1D 231.921/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.97100.97
-0.16
-0.21
1.86
אקסלנס 1D 231.921/10/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ100.97100.97
-0.16
-0.21
1.86
אקסלנס 1D 231.921/10/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת116.56116.56
-0.03
0.03
3.32
הראל-פיא 0D 369.621/10/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת116.56116.56
-0.03
0.03
3.32
הראל-פיא 0D 369.621/10/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת116.56116.56
-0.03
0.03
3.32
הראל-פיא 0D 369.621/10/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת116.56116.56
-0.03
0.03
3.32
הראל-פיא 0D 369.621/10/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.76231.76
-0.20
-0.03
-0.72
הראל-פיא 0D 174.821/10/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.76231.76
-0.20
-0.03
-0.72
הראל-פיא 0D 174.821/10/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.76231.76
-0.20
-0.03
-0.72
הראל-פיא 0D 174.821/10/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה231.76231.76
-0.20
-0.03
-0.72
הראל-פיא 0D 174.821/10/21
יובנק ממשלת ישראל דולריתפטורה  
-
יובנק 0D 36.8 
כלל אג"ח בינלאומי $פטורה131.00131.00
-0.03
-0.23
0.68
כלל פיננסים 0D 39.721/10/21
כלל אג"ח בינלאומי $פטורה131.00131.00
-0.03
-0.23
0.68
כלל פיננסים 0D 39.721/10/21
כלל אג"ח בינלאומי $פטורה131.00131.00
-0.03
-0.23
0.68
כלל פיננסים 0D 39.721/10/21
כלל אג"ח בינלאומי $פטורה131.00131.00
-0.03
-0.23
0.68
כלל פיננסים 0D 39.721/10/21
כלל דולר אגרסיביתפטורה820.42820.37
-0.08
-0.13
0.87
כלל פיננסים 0E 29.721/10/21
כלל דולר אגרסיביתפטורה820.42820.37
-0.08
-0.13
0.87
כלל פיננסים 0E 29.721/10/21
כלל דולר אגרסיביתפטורה820.42820.37
-0.08
-0.13
0.87
כלל פיננסים 0E 29.721/10/21
כלל דולר אגרסיביתפטורה820.42820.37
-0.08
-0.13
0.87
כלל פיננסים 0E 29.721/10/21
מאור לוסקי אגח מדינה נקוב $פטורה  
-
לא ידוע 0D 7.8 
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"לפטורה151.67151.65
0.03
3.48
10.60
מגדל 0D 178.321/10/21
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"לפטורה151.67151.65
0.03
3.48
10.60
מגדל 0D 178.321/10/21
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"לפטורה151.67151.65
0.03
3.48
10.60
מגדל 0D 178.321/10/21
מגדל (!) אג"ח שכבות חו"לפטורה151.67151.65
0.03
3.48
10.60
מגדל 0D 178.321/10/21
מגדל אג"ח$ בינלאומיחייבת157.06157.06
-0.11
-0.50
-0.59
מגדל 0D 149.121/10/21
מגדל אג"ח$ בינלאומיחייבת157.06157.06
-0.11
-0.50
-0.59
מגדל 0D 149.121/10/21
מגדל אג"ח$ בינלאומיחייבת157.06157.06
-0.11
-0.50
-0.59
מגדל 0D 149.121/10/21
מגדל אג"ח$ בינלאומיחייבת157.06157.06
-0.11
-0.50
-0.59
מגדל 0D 149.121/10/21
מנורה מבטחים חו"ל 10/90חייבת156.49156.49
-0.15
-0.53
0.82
מנורה מבטחים 1D 473.421/10/21
מנורה מבטחים חו"ל 10/90חייבת156.49156.49
-0.15
-0.53
0.82
מנורה מבטחים 1D 473.421/10/21
מנורה מבטחים חו"ל 10/90חייבת156.49156.49
-0.15
-0.53
0.82
מנורה מבטחים 1D 473.421/10/21
מנורה מבטחים חו"ל 10/90חייבת156.49156.49
-0.15
-0.53
0.82
מנורה מבטחים 1D 473.421/10/21
מנורה מבטחים שקל/$ בינאריתפטורה260.34260.34
0.18
4.83
19.96
מנורה מבטחים 0D 186.821/10/21
מנורה מבטחים שקל/$ בינאריתפטורה260.34260.34
0.18
4.83
19.96
מנורה מבטחים 0D 186.821/10/21
מנורה מבטחים שקל/$ בינאריתפטורה260.34260.34
0.18
4.83
19.96
מנורה מבטחים 0D 186.821/10/21
מנורה מבטחים שקל/$ בינאריתפטורה260.34260.34
0.18
4.83
19.96
מנורה מבטחים 0D 186.821/10/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"בפטורה104.71104.71
-0.07
-0.27
-2.30
פסגות 0D 606.621/10/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"בפטורה104.71104.71
-0.07
-0.27
-2.30
פסגות 0D 606.621/10/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"בפטורה104.71104.71
-0.07
-0.27
-2.30
פסגות 0D 606.621/10/21
פסגות אג"ח ממשלת ארה"בפטורה104.71104.71
-0.07
-0.27
-2.30
פסגות 0D 606.621/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.69121.69
-0.34
-1.64
-2.52
אקסלנס 0D 181.321/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.69121.69
-0.34
-1.64
-2.52
אקסלנס 0D 181.321/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.69121.69
-0.34
-1.64
-2.52
אקסלנס 0D 181.321/10/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה121.69121.69
-0.34
-1.64
-2.52
אקסלנס 0D 181.321/10/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן