TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 75 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
MORE מק"מ פלוספטורה115.18115.18
-0.01
0.03
0.40
אקסלנס 1A 82510/05/21
אקסלנס נקסוספטורה118.46118.46
0.19
0.93
3.26
אקסלנס 1A 86.910/05/21
אקסלנס (!) מבחר קונצרניפטורה134.63134.63
0.10
0.90
4.33
אקסלנס 1A 2710/05/21
אקסלנס (!) שקל עד שנתיים ללא מניותפטורה105.78105.78
-
-0.02
-0.11
אקסלנס 00 4410/05/21
אקסלנס 10-90 פלוספטורה  
-
אקסלנס 1A 190.8 
אקסלנס 85/15פטורה185.98185.98
0.12
0.76
3.38
אקסלנס 2B 243.510/05/21
אקסלנס GSE מחקר קונצרניפטורה127.31127.31
0.10
0.62
2.79
אקסלנס 00 20.210/05/21
אקסלנס אג"ח גלובלית נקובה $חייבת130.76130.76
-
0.01
-0.02
אקסלנס 0D 30.506/05/21
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיותפטורה132.81132.81
0.06
0.55
4.39
אקסלנס 2C 2.610/05/21
אקסלנס אג"ח ומניותפטורה120.91120.91
0.16
0.54
1.21
אקסלנס 2A 85.210/05/21
אקסלנס אג"ח כלליפטורה152.02152.02
0.20
0.90
1.39
אקסלנס 00 126.510/05/21
אקסלנס אג"ח מדינה קצרחייבת130.64130.64
0.08
0.26
0.88
אקסלנס 0B 99.810/05/21
אקסלנס אג"ח מדינת ישראל נקוב $פטורה להשקעות חוץ126.25126.25
-
-0.02
אקסלנס 0D 529.106/05/21
אקסלנס אג"ח פרימיוםפטורה133.58133.58
0.16
0.85
2.14
אקסלנס 0A 252.510/05/21
אקסלנס אגח בינלאומיחייבת114.15114.15
-
0.26
-0.94
אקסלנס 0D 29.806/05/21
אקסלנס אינפלציהפטורה123.25123.25
0.11
0.83
2.89
אקסלנס 1A 23.810/05/21
אקסלנס אפולופטורה180.40180.40
0.10
0.60
2.26
אקסלנס 4D 49.510/05/21
אקסלנס אקספרט 20-90פטורה  
-
אקסלנס 2B 34.9 
אקסלנס אקספרט שקל מדינהפטורה138.64138.64
-0.10
-0.43
-1.87
אקסלנס 0A 369.610/05/21
אקסלנס ארה"בפטורה173.54173.54
-
-1.36
13.37
אקסלנס 4D 14.206/05/21
אקסלנס בונד מדורגות ללא מניותפטורה173.26173.26
0.22
1.16
3.05
אקסלנס 0B 217.110/05/21
אקסלנס גמישה עד 120%פטורה2,011.032,011.03
-
-1.25
5.90
אקסלנס 4D 25.506/05/21
אקסלנס דיסקבריפטורה  
-
אקסלנס 2A 91.8 
אקסלנס הגנה מעליית תשואותפטורה110.02110.02
0.17
0.71
1.77
אקסלנס 0A 1915.710/05/21
אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראלפטורה147.23147.23
-
3.12
19.10
אקסלנס 4B 17.706/05/21
אקסלנס יורו מנוהלתפטורה149.94149.94
-
-0.17
-0.26
אקסלנס 0D 19.106/05/21
אקסלנס כספית דולרפטורה89.3089.30
-
0.42
1.33
אקסלנס 0D 232.706/05/21
אקסלנס מבחר יתרפטורה414.38414.38
-
-0.66
15.78
אקסלנס 4B 8.806/05/21
אקסלנס מבחר ת"א 75פטורה203.92203.92
-
0.35
11.90
אקסלנס 4B 10.406/05/21
אקסלנס מודל ללא מניותפטורה160.46160.46
0.16
0.82
1.79
אקסלנס 0B 342.210/05/21
אקסלנס מחלקתחייבת128.08128.08
0.07
0.50
1.79
אקסלנס 1B 48.210/05/21
אקסלנס ממשלתי טהורפטורה112.86112.86
0.11
0.39
0.36
אקסלנס 00 461.510/05/21
אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוספטורה109.31109.31
-0.03
0.14
1.01
אקסלנס 00 2.310/05/21
אקסלנס מניות דיבידנד ישראלפטורה528.62528.62
-0.30
0.82
12.05
אקסלנס 4A 8.410/05/21
אקסלנס מניות דיבידנד עולמיפטורה209.55209.55
-
-2.00
7.41
אקסלנס 4D 103.906/05/21
אקסלנס מניות עולםפטורה179.17179.17
-
-1.61
7.81
אקסלנס 4D 35.306/05/21
אקסלנס מניות פרימיוםפטורה155.54155.54
-0.87
1.67
16.78
אקסלנס 4B 39.910/05/21
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגלפטורה103.67103.67
-
-0.06
אקסלנס 00 205.110/05/21
אקסלנס מק"מ שיאפטורה190.21190.21
-
0.02
-0.18
אקסלנס 00 59.206/05/21
אקסלנס נאסד"ק 100חייבת142.09142.09
-
-1.86
7.00
אקסלנס 4D 191.406/05/21
אקסלנס סחורות - זהבפטורה86.7986.79
-
-5.13
1.05
אקסלנס 5E 7.906/05/21
אקסלנס ענבל דולרפטורה234.80234.80
-
0.70
-0.41
אקסלנס 0D 135.706/05/21
אקסלנס פלטינוםפטורה131.61131.61
0.16
0.63
1.21
אקסלנס 00 659.310/05/21
אקסלנס צמודים קצריםפטורה להשקעות חוץ476.88476.88
0.07
0.55
1.72
אקסלנס 0A 9.810/05/21
אקסלנס ריבית משתנהפטורה97.7997.79
0.18
0.84
2.29
אקסלנס 0A 51.810/05/21
אקסלנס ריבית משתנה + 10פטורה151.79151.79
0.05
0.51
1.89
אקסלנס 1A 41.710/05/21
אקסלנס שווקים מתעוררים פטורה107.54107.54
0.20
0.85
1.96
אקסלנס 4D 92.210/05/21
אקסלנס שכבות מדדי אירופהפטורה148.77148.77
-
-0.56
9.77
אקסלנס 4D 506/05/21
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורהפטורה121.92121.92
-0.09
-0.30
-1.47
אקסלנס 00 534.710/05/21
אקסלנס שקלית מנוהלת ללא מניותפטורה225.98225.98
-0.08
-0.12
-0.25
אקסלנס 00 524.610/05/21
אקסלנס תיק אג"ח בינוני פטורה946.09946.09
0.14
0.91
3.72
אקסלנס 1A 34.510/05/21
אקסלנס תיק השקעות חו"לפטורה להשקעות חוץ101.17101.17
-
0.60
2.06
אקסלנס 1D 231.906/05/21
מור מדדית מדינה ללא מניותפטורה110.20110.20
0.35
1.20
3.22
אקסלנס 00 15710/05/21
קסם KTF אג"ח קונצרניות ארה"בפטורה122.32122.32
-
0.96
-2.02
אקסלנס 0D 181.306/05/21
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 ש'פטורה127.78127.78
0.58
2.18
3.26
אקסלנס 00 101.210/05/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועהפטורה131.41131.41
-0.13
-0.58
-2.42
אקסלנס 00 139.610/05/21
קסם KTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5+פטורה156.44156.44
-0.28
-1.17
-4.78
אקסלנס 00 74.610/05/21
קסם KTF תל בונד 60פטורה127.41127.41
0.50
2.03
4.52
אקסלנס 00 48.710/05/21
קסם KTF תל בונד צמודותפטורה128.50128.50
0.45
1.95
4.61
אקסלנס 00 87.710/05/21
קסם KTF תל בונד תשואותפטורה123.62123.62
0.32
1.74
5.98
אקסלנס 00 35.210/05/21
קסם MS WIDE MOAT KTF מגודרת מט"חפטורה249.24249.24
-
0.17
16.77
אקסלנס 4B 22.106/05/21
קסם מדד ממשלתי לא צמוד 2-5 שניםפטורה138.46138.46
-
-0.02
-0.30
אקסלנס 00 401.110/05/21
קסם מדד ממשלתי צמוד 2-5 שניםפטורה117.43117.43
0.36
1.23
3.39
אקסלנס 00 80.110/05/21
קסם מדד מק"מפטורה111.10111.10
-
0.01
אקסלנס 00 27.210/05/21
קסם קרן 20-80פטורה133.74133.74
0.32
1.76
4.80
אקסלנס 2A 39.810/05/21
קסם קרן אג"ח קונצרני +15פטורה145.37145.37
0.44
1.89
4.18
אקסלנס 2A 44.310/05/21
קסם קרן אגח סולידי עד שנתיים +פטורה139.59139.59
0.57
2.17
4.84
אקסלנס 1A 249.610/05/21
קסם קרן מדד מורכב 10/90פטורה147.09147.09
0.07
0.56
1.63
אקסלנס 10 106.210/05/21
קסם קרן מדד ממשלתי כלליפטורה147.70147.70
0.04
0.16
-0.77
אקסלנס 0A 486.310/05/21
קסם קרן מדד ממשלתי צמודפטורה149.86149.86
0.27
1.20
1.41
אקסלנס 00 220.510/05/21
קסם קרן מדד ת"א 100פטורה171.45171.45
-0.49
0.67
10.09
אקסלנס 40 11110/05/21
קסם קרן ממשלתי +10פטורה153.30153.30
-0.05
0.10
0.86
אקסלנס 1A 351.910/05/21
קסם קרן קונצרני ללא מניותפטורה140.31140.31
0.19
1.06
3.22
אקסלנס 0A 88.410/05/21
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה  
-
אקסלנס 00 364.6 
קסם קרן שקלית ללא מניותפטורה122.66122.66
-0.14
-0.22
-0.97
אקסלנס 00 164.710/05/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן