TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה112.97112.97
-
-0.52
6.09
הראל-פיא 3C 16.622/07/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה6,182.546,182.54
-
2.25
15.04
הראל-פיא 4E  22/07/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה289.47289.47
-
1.80
16.62
הראל-פיא 4E 45.222/07/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה228.63228.63
-0.42
-2.51
17.07
הראל-פיא 4B 6.626/07/21
הראל מק"מ פלוספטורה111.74111.74
0.06
-0.04
2.37
הראל-פיא 1A 12726/07/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה109.07109.07
-0.03
-0.15
5.69
הראל-פיא 1B 2326/07/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.94111.94
-
0.03
0.09
הראל-פיא 0D 284.422/07/21
הראל פיא 10/20/70פטורה137.22137.22
-0.01
0.17
6.98
הראל-פיא 1B 25126/07/21
הראל פיא 10/90פטורה178.76178.76
-0.02
-0.01
5.02
הראל-פיא 1B 501.326/07/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת53.9853.98
0.02
-0.74
-3.07
הראל-פיא 1A 24426/07/21
הראל פיא 20/20/70פטורה115.37115.37
0.12
0.22
2.03
הראל-פיא 2B 145.426/07/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה136.86136.86
0.11
0.15
4.46
הראל-פיא 1A 90.826/07/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה158.93158.93
0.06
0.51
3.87
הראל-פיא 40 528.726/07/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה167.53167.52
-
0.23
8.91
הראל-פיא 40 23.422/07/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת117.65117.65
-
1.48
4.28
הראל-פיא 0D 369.622/07/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה158.45158.45
0.09
0.27
1.73
הראל-פיא 1A 247.426/07/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה141.18141.18
-0.03
0.16
5.60
הראל-פיא 00 44.426/07/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה267.04267.04
-
0.14
0.35
הראל-פיא 0B 62922/07/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה162.42162.42
-
0.24
-1.47
הראל-פיא 0D 69.422/07/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה118.59118.59
-
-0.15
-0.51
הראל-פיא 0B 13.522/07/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה163.86163.86
0.01
0.13
0.58
הראל-פיא 0B 370.326/07/21
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה119.90119.90
0.03
0.58
4.06
הראל-פיא 2B 88.126/07/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת42.5142.51
0.07
-1.00
-6.32
הראל-פיא 0B 353.826/07/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה119.40119.40
0.10
0.19
2.80
הראל-פיא 00 83.426/07/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה102.56102.55
-
0.19
3.55
הראל-פיא 0D 54.222/07/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה181.31181.24
-
-3.67
3.86
הראל-פיא 1D 9.222/07/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה132.77132.77
0.06
0.13
2.83
הראל-פיא 0B 155.926/07/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה142.83142.83
-
0.47
-0.81
הראל-פיא 1D 85.622/07/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה232.80232.80
-
0.19
-0.28
הראל-פיא 0D 174.822/07/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה226.80226.77
-
1.37
11.85
הראל-פיא 4D 32.722/07/21
הראל פיא דולריתפטורה148.05148.05
-0.13
0.13
6.88
הראל-פיא 1D 1826/07/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה639.89639.89
-
0.98
1.81
הראל-פיא 0B 102.722/07/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,683.0210,683.02
0.04
0.16
2.60
הראל-פיא 1B 135.226/07/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה152.14152.14
0.07
0.73
0.90
הראל-פיא 00 315.926/07/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת106.17106.17
0.07
0.37
3.43
הראל-פיא 00 22.526/07/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה110.37110.37
-0.02
0.10
3.38
הראל-פיא 00 655.226/07/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה127.30127.30
0.13
0.65
3.42
הראל-פיא 00 66.726/07/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה141.29141.29
-
0.49
-0.48
הראל-פיא 00 58.526/07/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה122.40122.40
0.01
0.21
0.20
הראל-פיא 00 98.426/07/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה134.06134.06
0.18
0.46
4.46
הראל-פיא 00 110.626/07/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה140.09140.09
-0.01
-0.02
1.73
הראל-פיא 00 118.326/07/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה132.77132.77
0.14
0.97
3.33
הראל-פיא 00 53.326/07/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה127.96127.96
-
-0.15
3.01
הראל-פיא 2B 112.122/07/21
הראל פיא מניותפטורה4,493.494,493.49
-0.25
0.96
9.23
הראל-פיא 4B 39.726/07/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה107.27107.24
-
-0.36
5.52
הראל-פיא 4D 70.222/07/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה355.69355.66
-
-4.73
10.35
הראל-פיא 4B 1222/07/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה195.50195.48
-
-1.63
13.59
הראל-פיא 4D 119.222/07/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה176.27176.18
-
-2.45
3.14
הראל-פיא 4D 40.122/07/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה103.29103.19
-
-0.62
8.07
הראל-פיא 4D 68.422/07/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה13,081.7013,081.70
-0.10
-0.53
7.74
הראל-פיא 3C 14.226/07/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת129.04129.04
0.01
-0.09
4.13
הראל-פיא 2A 9.226/07/21
הראל פיא סולידיתפטורה133.97133.97
0.03
0.29
2.55
הראל-פיא 1A 14926/07/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת84.3984.39
-
0.49
1.55
הראל-פיא 0D 174.122/07/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה167.70167.70
0.04
0.13
3.20
הראל-פיא 0C 263.926/07/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה165.63165.63
-0.04
-0.05
2.96
הראל-פיא 00 42.726/07/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה386.22386.22
0.03
1.73
-4.98
הראל-פיא 00 118.626/07/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה260.61260.61
0.07
0.20
-0.90
הראל-פיא 00 287.826/07/21
הראל פיא ת"א 100פטורה4,677.154,677.15
-0.60
-1.62
15.93
הראל-פיא 4B 80.726/07/21
הראל פיא ת"א 25פטורה809.48809.48
-0.28
0.65
11.09
הראל-פיא 4B 120.126/07/21
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה159.15159.15
0.06
0.24
2.19
הראל-פיא 0B 16626/07/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה125.91125.91
-
0.08
1.00
הראל-פיא 4D 30322/07/21
פיא גמישה היובלפטורה349.94349.84
-
-1.65
27.33
הראל-פיא 5E 13.422/07/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה133.83133.83
-0.03
0.04
5.31
הראל-פיא 2B 43.726/07/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן