TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות

   
 
 קרנות נאמנות
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
שם הקרן מנהל קרן נכסים במיל' ש"ח מעמד מס
סיווג על סיווג ראשי סיווג משני
נמצאו 65 קרנות נאמנות  
שם הקרןמעמד מסמחיר קניהמחיר פדיון% שינוי יומי% שינוי החודש% שינוי השנהמנהל קרןפרופיל חשיפהסך נכסיםתאריך שערלתיק
האישי
הראל 30/70 פלוספטורה112.69112.69
-
0.41
5.82
הראל-פיא 3C 16.606/05/21
הראל Htfי S&P Consumer Discretionaryפטורה5,966.385,966.38
-
-0.84
11.02
הראל-פיא 4E  06/05/21
הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$פטורה278.03278.03
-
-0.22
12.01
הראל-פיא 4E 45.206/05/21
הראל מניות ישראל (4B)פטורה224.84224.84
-0.57
0.97
15.13
הראל-פיא 4B 6.610/05/21
הראל מק"מ פלוספטורה111.80111.80
0.10
0.55
2.43
הראל-פיא 1A 12710/05/21
הראל פיא אג"ח High Yieldפטורה108.54108.54
0.27
1.18
5.17
הראל-פיא 1B 2310/05/21
הראל פיא - כספית נקובה ב-$פטורה111.90111.90
-
0.05
הראל-פיא 0D 284.406/05/21
הראל פיא 10/20/70פטורה135.66135.66
0.07
0.66
5.76
הראל-פיא 1B 25110/05/21
הראל פיא 10/90פטורה177.19177.19
0.13
0.91
4.09
הראל-פיא 1B 501.310/05/21
הראל פיא 10/90 מחלקתחייבת54.6954.69
0.05
-0.31
-1.80
הראל-פיא 1A 24410/05/21
הראל פיא 20/20/70פטורה115.20115.20
0.23
0.86
1.88
הראל-פיא 2B 145.410/05/21
הראל פיא AlfaBeta סולידית+אסטרפטורה137.21137.21
0.32
1.76
4.72
הראל-פיא 1A 90.810/05/21
הראל פיא AlphaBeta מניות Value פטורה158.18158.18
0.25
1.09
3.38
הראל-פיא 40 528.710/05/21
הראל פיא Alphabeta ת"א 100 Valueפטורה164.28164.27
-
0.29
6.79
הראל-פיא 40 23.406/05/21
הראל פיא אג"ח $ בינלאומיחייבת115.43115.43
-
1.07
2.31
הראל-פיא 0D 369.606/05/21
הראל פיא אג"ח 0-2 שנים + 10פטורה158.20158.20
0.25
0.91
1.57
הראל-פיא 1A 247.410/05/21
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרותפטורה140.16140.16
0.14
0.66
4.84
הראל-פיא 00 44.410/05/21
הראל פיא אג"ח PIIGS מגודרפטורה266.20266.20
-
0.15
0.04
הראל-פיא 0B 62906/05/21
הראל פיא אג"ח יורופטורה164.78164.78
-
0.06
-0.04
הראל-פיא 0D 69.406/05/21
הראל פיא אג"ח ללא מניות פטורה118.23118.23
-
0.03
-0.81
הראל-פיא 0B 13.506/05/21
הראל פיא אג"ח מדינה ללא מניותפטורה163.49163.49
0.06
0.23
0.35
הראל-פיא 0B 370.310/05/21
הראל פיא אג"ח משולבת + 25פטורה119.19119.19
0.23
0.99
3.45
הראל-פיא 2B 88.110/05/21
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקתחייבת43.8843.88
0.09
0.53
-3.31
הראל-פיא 0B 353.810/05/21
הראל פיא אג"ח צמוד 30 הנבחרותפטורה119.45119.45
0.26
1.10
2.84
הראל-פיא 00 83.410/05/21
הראל פיא אג"ח שווקים מתעורריםפטורה101.05101.04
-
0.86
2.03
הראל-פיא 0D 54.206/05/21
הראל פיא אגד חוץ-High Yielפטורה183.52183.46
-
-2.21
5.13
הראל-פיא 1D 9.206/05/21
הראל פיא אגד ישראלי ללא מניותפטורה132.90132.90
0.20
0.87
2.94
הראל-פיא 0B 155.910/05/21
הראל פיא בונד ופקדונות נקוב $פטורה141.65141.65
-
0.03
-1.63
הראל-פיא 1D 85.606/05/21
הראל פיא בונד נ. $ - 30 נבחרותפטורה232.25232.25
-
0.12
-0.51
הראל-פיא 0D 174.806/05/21
הראל פיא גמישה נקובה $פטורה217.63217.60
-
-1.50
7.32
הראל-פיא 4D 32.706/05/21
הראל פיא דולריתפטורה146.25146.25
-0.03
0.29
5.58
הראל-פיא 1D 1810/05/21
הראל פיא מדד ארוךפטורה633.07633.07
-
0.53
0.72
הראל-פיא 0B 102.706/05/21
הראל פיא מדד בינוניחייבת10,699.9810,699.98
0.20
0.90
2.76
הראל-פיא 1B 135.210/05/21
הראל פיא מחכה מורכבת מדינהפטורה151.12151.12
0.19
0.65
0.23
הראל-פיא 00 315.910/05/21
הראל פיא מחקה מדדית 2-5 ממשלתילא מדווחת106.13106.13
0.36
1.23
3.39
הראל-פיא 00 22.510/05/21
הראל פיא מחקה מורכבת אג"חפטורה110.03110.03
0.08
0.61
3.06
הראל-פיא 00 655.210/05/21
הראל פיא מחקה מורכבת צמודפטורה127.43127.43
0.51
1.90
3.53
הראל-פיא 00 66.710/05/21
הראל פיא מחקה מורכבת שקליםפטורה139.51139.51
-0.13
-0.45
-1.73
הראל-פיא 00 58.510/05/21
הראל פיא מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 ממשלתיפטורה121.81121.81
-
-0.02
-0.29
הראל-פיא 00 98.410/05/21
הראל פיא מחקה תל בונד 20פטורה134.56134.56
0.57
2.16
4.85
הראל-פיא 00 110.610/05/21
הראל פיא מחקה תל בונד 60 פטורה  
-
הראל-פיא 00 266.8 
הראל פיא מחקה תל בונד שקליפטורה138.88138.88
-0.05
0.10
0.85
הראל-פיא 00 118.310/05/21
הראל פיא ממשל צמוד 418 ועודפטורה132.65132.65
0.58
2.19
3.24
הראל-פיא 00 53.310/05/21
הראל פיא מנוהלת 15%פטורה127.72127.72
-
0.48
2.82
הראל-פיא 2B 112.106/05/21
הראל פיא מניותפטורה4,410.374,410.37
-0.25
1.76
7.21
הראל-פיא 4B 39.710/05/21
הראל פיא מניות דיבידנד חו"לפטורה105.09105.06
-
-1.03
3.37
הראל-פיא 4D 70.206/05/21
הראל פיא מניות נאסדק מגודר מטחפטורה348.29348.22
-
-5.45
8.04
הראל-פיא 4B 1206/05/21
הראל פיא מניות ערך חו"לפטורה199.56199.53
-
2.58
15.94
הראל-פיא 4D 119.206/05/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה170.79170.71
-
-1.86
-0.06
הראל-פיא 4D 40.106/05/21
הראל פיא מניות שווקים מתעורריםפטורה100.65100.55
-
2.07
5.31
הראל-פיא 4D 68.406/05/21
הראל פיא מעורבת(פיא)פטורה12,946.6412,946.64
0.08
0.65
6.63
הראל-פיא 3C 14.210/05/21
הראל פיא מק"מ + 20מעורבת128.82128.82
0.20
1.16
3.95
הראל-פיא 2A 9.210/05/21
הראל פיא סולידיתפטורה133.36133.36
0.13
0.87
2.08
הראל-פיא 1A 14910/05/21
הראל פיא פצ"מ נזילחייבת84.1884.18
-
0.39
1.30
הראל-פיא 0D 174.106/05/21
הראל פיא פק"מ כספיתפטורה  
-
הראל-פיא 00 3507.4 
הראל פיא קונצרני A ומעלהפטורה167.08167.08
0.14
0.87
2.82
הראל-פיא 0C 263.910/05/21
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ'פטורה164.87164.87
0.10
0.63
2.49
הראל-פיא 00 42.710/05/21
הראל פיא שקלית ארוכהפטורה373.52373.52
-0.30
-2.00
-8.11
הראל-פיא 00 118.610/05/21
הראל פיא שקלית ללא מניותפטורה259.11259.11
-0.03
-0.23
-1.47
הראל-פיא 00 287.810/05/21
הראל פיא ת"א 100פטורה4,620.854,620.85
-0.16
1.17
14.53
הראל-פיא 4B 80.710/05/21
הראל פיא ת"א 25פטורה791.03791.03
-0.37
1.40
8.55
הראל-פיא 4B 120.110/05/21
הראל פיא תיק השקעות ללא מניותפטורה158.87158.87
0.20
0.83
2.01
הראל-פיא 0B 16610/05/21
הראל פיא תיק ני"ע חו"לפטורה125.80125.80
-
0.22
0.91
הראל-פיא 4D 30306/05/21
פיא גמישה היובלפטורה357.69357.58
-
2.43
30.15
הראל-פיא 5E 13.406/05/21
פיא תיק אג"ח +15פטורה132.95132.95
0.09
0.86
4.62
הראל-פיא 2B 43.710/05/21
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן