TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 סל 20/90 כולל חשיפה לארה"ב
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   77.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   390.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


23


מניות, שהם 6.59% מהקרן
לאומימניה0.7544,7320.6
פועליםמניה0.7232,2630.6
טבעמניה0.672,3650.5
מגדל ביטוחמניה0.5694,0030.4
דיסקונט אמניה0.4557,2980.4
בינלאומימניה0.436,8180.3
הפניקסמניה0.4128,5650.3
פרטנרמניה0.317,4880.2
איי.סי.אלמניה0.267,3560.2
אפי נכסיםמניה0.264,1210.2
חברה לישראלמניה0.221370.2
דלק קבוצהמניה0.211690.2
אלקטרהמניה0.193540.1
אלביט מערכותמניה0.165370.1
נכסים ובניןמניה0.166280.1
פז נפטמניה0.152290.1
שופרסלמניה0.1413,2750.1
יואל מניה0.128430.1
סלקוםמניה0.13,9780.1
דיסקונט השקעותמניה0.0911,5430.1
ארפורט סיטימניה0.082,0000.1
קנון מניה0.089590.1
שטראוסמניה0.081,0910.1


29


תעודות סל, שהם 11.91% מהקרן
הראלס ב תא100 תעודת סל2.01124,9661.6
פסגמ ב תא100 תעודת סל1.4389,0001.1
פסגמ א ספ500 תעודת סל0.788,1300.6
פסגמ יז 50ארו תעודת סל0.6235,1250.5
הראלס יד יתר50 תעודת סל0.6199,8820.5
תכלאינ ו נסדקשח תעודת סל0.5410,3380.4
תכליתסל ד ספ500 תעודת סל0.535,0380.4
קסם סמ 2 פוטס תעודת סל0.489,6550.4
פסג מדד רא מידש תעודת סל0.4424,0000.3
תכלמר נב פתוח תעודת סל0.4322,0010.3
תכליתגל ח תא 75 תעודת סל0.441,5110.3
הראלס יח יתר120 תעודת סל0.3632,3770.3
הראלס פ אירופש תעודת סל0.3470,0000.3
קסםסמ קיב ראסל2 תעודת סל0.3119,8180.2
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.32,1840.2
תכלאינ יא ארושח תעודת סל0.286,6710.2
הראלס נג דקס תעודת סל0.272,0000.2
קסםסמ כט יורושח תעודת סל0.265,0010.2
תכלאינ מח פוטשח תעודת סל0.232,7220.2
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.194,0630.2
קסםסמ קמד סט60ש תעודת סל0.192,1220.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.191,4360.2
פסג מדד מט אר50 תעודת סל0.167770.1
תכלאינ עב ראסשח תעודת סל0.1611,0000.1
תכלאינ ד בנקים תעודת סל0.1510,0000.1
תכלאינ יח ספ שח תעודת סל0.083,0650.1
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל0.0710,9300.1
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.074,4650.1
קסםסמ קכו ביומד תעודת סל0.033450.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן
אבנר יהש יחידת השתתפות0.1443,9550.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.148,0670.1


166


אג"חים קונצרני, שהם 28.25% מהקרן
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני2.481,551,8692.0
AMXLMM 2.375% 08.09.16 אג"ח קונצרני1.03200,0000.8
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני1664,5790.8
HSBC 5.5% 19.1.2016 אג"ח קונצרני0.78150,0000.6
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.76464,4700.6
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.68423,5420.5
JPM 6.4% 02.10.17 אג"ח קונצרני0.57100,0000.4
פועלים הנפ הת י אג"ח קונצרני0.57315,0310.4
C 5.5 15/02/2017 אג"ח קונצרני0.55100,0000.4
HPQ 5.4% 01/03/17 אג"ח קונצרני0.55100,0000.4
GS 5.625% 15.01.2017 אג"ח קונצרני0.54100,0000.4
HUWHY 4.625% 11.09.15 אג"ח קונצרני0.52100,0000.4
PETROBRAS 6.125% 06.10.2016 אג"ח קונצרני0.52100,0000.4
JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016 אג"ח קונצרני0.51100,0000.4
KORESC 4.125% 19.05.15 אג"ח קונצרני0.51100,0000.4
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0.51312,9440.4
PETROBRAS INTL 3.875% 27.1.2016 אג"ח קונצרני0.5100,0000.4
נורסטאר אגח י אג"ח קונצרני0.47335,8540.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.44304,0670.3
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.38273,6340.3
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.36387,8150.3
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.36274,2340.3
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.35214,2550.3
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.34254,2890.3
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.33206,8260.3
דיסקונט שה א אג"ח קונצרני0.32169,7350.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.31178,7920.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.3220,9580.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.29271,0430.2
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.28175,1360.2
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.28213,5450.2
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.27212,0140.2
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.27195,4380.2
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני0.26201,7300.2
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.26167,1440.2
חלל תקש אגח י אג"ח קונצרני0.26181,2180.2
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.26187,7830.2
EXIMCH 4.875% 21.07.15 אג"ח קונצרני0.2550,0000.2
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.25178,3680.2
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.25195,4530.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.23170,8360.2
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.23163,2990.2
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.23181,7490.2
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.22161,4340.2
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.22117,9650.2
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני0.21140,2500.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.21152,5200.2
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.2118,2030.2
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.2154,7420.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.2146,7190.2
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.19123,7140.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.17125,0640.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.17157,9690.1
דלתא אגח כ אג"ח קונצרני0.17123,9800.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.17133,3330.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.17120,3400.1
שכון ובי אגח 5 אג"ח קונצרני0.17115,5100.1
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.1695,6600.1
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.16103,3530.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.1689,1860.1
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.15108,1460.1
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.1596,3970.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.15110,4110.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.14123,8900.1
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.13100,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.13103,9410.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.1378,9680.1
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.1274,5490.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.1266,8170.1
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני0.1291,6270.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.1175,1620.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.1182,1050.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.176,2170.1
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.160,7960.1
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.155,0000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.0963,1550.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0962,4430.1
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.0965,7590.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.0858,0250.1
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.0854,9350.1
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני0.0854,5860.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0849,3500.1
פועלים הנ הת יא אג"ח קונצרני0.0850,0000.1
דלק קב אגח טז אג"ח קונצרני0.0752,7500.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0750,0000.1
חלל תקש אגח ה אג"ח קונצרני0.0742,1830.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0740,4730.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.0752,9710.1
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.0637,7190.0
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0640,5830.1
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0641,0330.1
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0650,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0640,5590.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0643,2500.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.0533,3720.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.0533,3810.0
דלק אנרגיה אגחג אג"ח קונצרני0.0537,1810.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0532,5220.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.0425,0000.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.0430,5840.0
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.0427,5900.0
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני0.0428,7780.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0426,7130.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0429,0150.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.0424,0000.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0319,0980.0
אלקטרה נדלןאגחג אג"ח קונצרני0.0320,0560.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0319,9200.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.0320,1600.0
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.0320,0000.0
דלתא אגח ה אג"ח קונצרני0.0319,4390.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0322,5830.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0322,4550.0
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.0330,0600.0
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.0323,4210.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.0324,2290.0
שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0316,4170.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0219,0930.0
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.0215,1890.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0213,3950.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.0212,7500.0
אשטרום נכ אגח 5 אג"ח קונצרני0.0212,2790.0
אשטרום נכ אגח 7 אג"ח קונצרני0.0213,7310.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.0214,0000.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0216,6660.0
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.0217,1010.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני0.0212,7800.0
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.0211,7870.0
שכון ובי אגח 3 אג"ח קונצרני0.0213,9500.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.013,9000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.018,8180.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.018,7000.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.015,0000.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.016,9280.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.019,2150.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.017,2860.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.018,4000.0
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.014,6860.0
גזית גלוב אגח ב אג"ח קונצרני0.017,3330.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.016,8570.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.018,0000.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.016,8310.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.018,3000.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.018,5980.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.0111,0000.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.017,0870.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.014,5000.0
טמפו משק אגח א אג"ח קונצרני0.014,8790.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.015,4000.0
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.019,0000.0
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.018,0000.0
מירלנד אגח ב אג"ח קונצרני0.0113,3330.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.017,7390.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.018,7240.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.019,4000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.019,3000.0
פרטנר אגח ד אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.015,4620.0
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.016,2730.0
שכון ובי אגח 2 אג"ח קונצרני0.013,8500.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני03,2330.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני05,4690.0
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0 0.0


8


אג"חים מדינה, שהם 29.00% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה9.175,220,2227.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה7.636,017,7286.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה3.472,724,4372.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה3.321,950,0012.6
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה2.171,600,0001.7
ממשל שקלית 0122 אג"ח מדינה1.641,008,2201.3
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה1.04680,3490.8
ICO 5% 10/4/2017 אג"ח מדינה0.56100,0000.4


2


מלוות קצר מועד, שהם 1.91% מהקרן
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.271,000,0001.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד0.64502,6140.5


1


CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית-0.02-1200.0


1


PUT אופציות, שהם 0.14% מהקרן
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית0.141200.1


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.68% מהקרן
UNITED STATES OIL FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.415,0000.3
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.145000.1
CONSUMER DISCRETIONARY SELT (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.133800.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.42% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים21.35 16.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.07 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן