TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תמיר פישמן ריבית משתנה + 10
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   29.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   86.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


42


מניות, שהם 7.54% מהקרן
איי.סי.אלמניה111,5070.3
חברה לישראלמניה0.551390.2
מזרחי טפחותמניה0.413,0980.1
דיסקונט אמניה0.3820,0640.1
דלק רכבמניה0.373,2020.1
גזית גלובמניה0.312,0120.1
שופרסלמניה0.3112,4790.1
אלוני חץמניה0.33,5050.1
סלע נדלןמניה0.316,9870.1
בזןמניה0.2777,4350.1
גב יםמניה0.24740.1
כלל עסקי ביטוחמניה0.211,2310.1
פלסאון תעשיותמניה0.215130.1
פוקסמניה0.27140.1
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.166260.1
אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש מניה0.1570.0
אמותמניה0.154,2830.0
מטריקסמניה0.152,7640.0
נורסטארמניה0.155140.0
ריט 1מניה0.154,9390.0
בזקמניה0.147,4650.0
הראל השקעותמניה0.142,6550.0
טאוארמניה0.147690.0
מגדל ביטוחמניה0.128,0460.0
פרוטרום מניה0.123070.0
מליסרוןמניה0.113200.0
מבטח שמירמניה0.13510.0
טבעמניה0.091360.0
דלק קבוצהמניה0.08270.0
דלתאמניה0.082250.0
אלקטרהמניה0.07540.0
אלביט מערכותמניה0.05690.0
בראק אן וי מניה0.05770.0
נכסים ובניןמניה0.05800.0
עזריאלי קבוצה מניה0.051100.0
רמי לוימניה0.051020.0
אסם מר 1שח מניה0.041760.0
שטראוסמניה0.042250.0
פרטנרמניה0.037360.0
אפי נכסיםמניה0.01390.0
מג'יקמניה0.011960.0
אנרג'יקס מניה02590.0


4


תעודות סל, שהם 1.09% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.311,2190.1
תכלית אינדקס סל ב תא 100 תעודת סל0.317,8810.1
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.249300.1
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.237100.1


66


אג"חים קונצרני, שהם 13.80% מהקרן
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.3321,4230.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.21379,9560.4
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.91299,9700.3
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.5150,0000.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.45109,5950.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.41125,0000.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.3699,0980.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.36118,0690.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.3591,6570.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.35114,5520.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.3497,1380.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.3100,8240.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.376,5440.1
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.2975,0000.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.2990,0260.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.2874,9730.1
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.2764,2070.1
הראל הנפק אגח ה אג"ח קונצרני0.2770,0000.1
אידיבי פתוח אגח י אג"ח קונצרני0.25106,1350.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.2463,6030.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.2464,2790.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.2260,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.2169,7000.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.245,3220.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.255,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.1963,2820.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.1842,8570.1
ביג אגח האג"ח קונצרני0.1546,3270.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.1547,5000.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.1538,4650.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.1534,2370.0
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.1545,0000.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.1455,0000.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.1437,2310.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.1344,5410.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.1333,7880.0
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.1329,3270.0
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.1233,4720.0
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני0.1239,5300.0
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.1230,7180.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.1242,1870.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.1228,6000.0
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.1130,0000.0
אגוד הנפ התח נד יט אג"ח קונצרני0.0924,2550.0
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.0920,0000.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.0920,0000.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0819,6950.0
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0825,0000.0
לאומי שטרי הון נד' 200 אג"ח קונצרני0.0820,0000.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.0720,8480.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.0717,5070.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.0715,0000.0
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.0720,0000.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.0720,0000.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0720,5000.0
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.0516,9060.0
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.0515,0000.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.049,1160.0
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.0411,5160.0
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 אג"ח קונצרני0.039,4000.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.025,2520.0
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.025,3000.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.011,4910.0
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני0.012,2770.0
חילן אגח ב אג"ח קונצרני020.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני010.0


15


אג"חים מדינה, שהם 68.20% מהקרן
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה11.622,977,0283.8
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה10.773,169,9403.5
שחר 2683 אג"ח מדינה6.872,100,0002.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.591,413,5551.8
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה5.061,367,9531.6
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה5.051,520,8901.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.071,061,3201.3
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה3.83925,7011.2
גליל 5904אג"ח מדינה3.64696,0181.2
גליל 5903אג"ח מדינה3.51681,4511.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה2.62665,9040.9
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה2651,9140.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.54396,1220.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.4310,4770.5
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה0.63176,0000.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 2.76% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.76898,8150.9


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.93% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.93 0.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן