TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דש תיק שקלי ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   768.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   2938.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


תעודות סל, שהם 1.94% מהקרן
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל1.2337,03010.0
קסםסמ קלג בנדית תעודת סל0.42112,3503.5
תכלגל נה בנדיתר תעודת סל0.2156,1141.8
תכלית מורכ טז בונד 20 תעודת סל0.1130,0000.9


133


אג"חים קונצרני, שהם 19.08% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.6110,877,59313.4
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.754,711,4466.3
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.553,652,2734.6
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.533,114,6124.4
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.513,754,7634.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.473,063,4043.9
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.452,592,3673.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.453,810,0003.8
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.432,678,3223.6
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.392,891,1603.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.363,150,0003.0
ירושלים הנפ כתבי התח ג אג"ח קונצרני0.332,138,1822.7
פועלים הנפ ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.331,902,0192.8
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.312,366,0312.6
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.312,076,2412.6
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.282,216,3662.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.271,950,0002.3
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.262,041,0002.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.252,070,0002.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.251,627,5532.1
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.241,800,0002.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.221,700,0001.8
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.221,700,0001.9
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.221,461,1071.9
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.221,280,0001.9
פניקס אגח 2 אג"ח קונצרני0.221,656,4801.8
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.211,208,8611.7
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.21,600,0001.7
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.21,424,7201.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.21,244,1801.7
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.21,188,5721.7
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.21,381,4101.6
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.21,199,9941.7
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.21,516,4911.7
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.191,743,0001.6
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.191,500,0001.6
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.191,597,5981.6
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.191,273,5461.6
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.191,369,2431.6
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.171,300,0001.5
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.171,216,0001.4
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.161,223,4591.3
אמות אגח באג"ח קונצרני0.15985,0001.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.151,100,0001.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.15996,0921.3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.151,068,1611.2
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.151,600,0001.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.141,204,0001.2
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.14289,4621.1
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.14973,1541.2
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.14917,7061.2
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.13913,9091.1
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.12721,4741.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.12847,7041.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.11958,6490.9
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.11847,0630.9
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.11865,5510.9
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.1631,2470.8
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.1594,9310.8
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.1616,7790.8
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.09573,1170.7
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.09555,4850.7
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני0.09633,2670.7
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני0.09503,0880.7
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.09564,9850.7
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.09597,8410.7
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.09574,6360.7
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.09630,7740.7
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.09700,0000.7
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.09691,2150.7
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.08580,4810.7
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.08631,6640.7
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.08600,0000.6
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.08450,1300.6
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.08596,3360.6
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.07420,0000.6
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.07438,4800.6
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.06400,0000.5
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.06400,0000.5
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.06410,3200.5
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.06502,8490.5
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.06434,1430.5
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.05322,4100.4
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0.05337,5000.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.05408,6000.4
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.05413,1660.4
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.05400,0000.4
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.05310,0000.4
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני0.05412,7680.4
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.05375,0000.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.05300,0000.4
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.05300,0000.4
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.05388,6930.4
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.04279,6800.3
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.04306,5130.3
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.04310,4150.4
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.04225,4960.3
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.04267,8780.3
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.04270,0000.3
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.04250,0000.3
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.04333,6980.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.04300,0000.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.04323,5420.4
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.03181,0760.2
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.03261,6360.3
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.03194,5590.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.03180,4600.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.03171,4290.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.03220,0000.2
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.03200,0000.3
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.03150,0000.2
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.03182,8880.3
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.03221,7130.3
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.02175,3460.2
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.02158,3160.2
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.02148,9190.2
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.02158,2880.2
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.02136,4670.2
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.02170,7050.2
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.02148,6950.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.02134,0090.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.02172,7240.2
ירושליםהנפ כתביהתח נד10 אג"ח קונצרני0.02157,0000.2
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.0139,3210.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.01115,8130.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.0160,9630.1
מבני תעשיה אגח יג אג"ח קונצרני0.01103,9300.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.01100,0000.1
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני011,1610.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0 0.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני02,4000.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני017,6470.0


19


אג"חים מדינה, שהם 55.60% מהקרן
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה8.6367,384,37471.9
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.5946,651,53346.6
גליל 5472 אג"ח מדינה5.0430,353,95742.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה4.3825,000,00036.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.6324,309,63830.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה3.0421,000,00025.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.9917,000,00024.9
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה2.919,048,76124.2
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.7820,000,00023.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה2.6520,409,36422.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה2.5616,720,49021.3
גליל 5903 אג"ח מדינה2.2111,000,00018.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.9516,348,21716.3
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.8514,000,00015.5
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה1.8415,271,66115.3
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.219,632,89810.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.198,500,0009.9
שחר 2683 אג"ח מדינה0.856,654,1737.1
גליל 5904אג"ח מדינה0.311,500,0002.5


7


מלוות קצר מועד, שהם 11.27% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד3.9633,059,60033.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד2.420,000,00020.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד1.4412,000,00012.0
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.3211,000,00011.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.199,960,20410.0
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד0.726,000,0006.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.242,000,0002.0


1


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-0395.0M502רכישה CALL אופציית0.025300.2


1


PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית-0.03-530-0.3


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
חפציבה ג'רו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה036,7670.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.34% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.34 36.2
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן